Written on .

Persbericht – 12 mei 2017

Stichting SamenGaan gaat eindelijk wonen!

Vandaag is voor de Stichting SamenGaan een belangrijke dag aangebroken: Samen met WoCom wordt gestart met de bouw van 15 nieuwe appartementen in Brandevoort, voor evenzoveel jong volwassenen.

Stichting SamenGaan is een initiatief van ouders met kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS). De stichting heeft als doelstelling voor de jong volwassen kinderen zelfstandig wonen te realiseren met daarbij de voor hen noodzakelijke begeleiding. Hierbij denken ouders zelf na over de toekomstige woon- en zorgsituatie voor hun kind en willen daarin zelf de regie voeren. De  benodigde zorg kan hierdoor zeer efficient worden aangeboden.

Jongeren met een ASS diagnose en een normaal verstandelijk niveau functioneren veelal zoals andere leeftijdsgenoten, maar op verschillende gebieden hebben zij begeleiding en ondersteuning nodig: op de organisatie van alledaagse zaken zoals het huis opgeruimd houden, financiële administratie, omgaan met instanties, het stellen van prioriteiten, werk, kortom zaken waar structuur voor nodig is. Hun beperking zorgt er ook voor dat zij moeite hebben met het aangaan en onderhouden van sociale contacten.

SamenGaan is al 10 jaar bezig met het ouderinitiatief. In deze 10 jaar is men, naast planvorming voor de bouw, bezig geweest om samenhang in de groep toekomstige bewoners te realiseren, iets wat in hun gewone omgeving soms met veel problemen gepaard gaat. Door gezamenlijk activiteiten te organiseren is het onderling vertrouwen langzaam gegroeid en hebben de kinderen elkaar leren kennen en vertrouwen, als basis en voorwaarde voor samen wonen. Door de ouders en de begeleiders is veel tijd geïnvesteerd om daar een succes van te maken.

Voorzitter Willian Groenen: “Ik kan u verzekeren dat ik, ondanks de stevige vertragingen die de bouw opgelopen heeft, namens alle ouders en toekomstige bewoners spreek als ik u vertel dat we ongelofelijk blij zijn dat WoCom nu eindelijk kan starten met de bouw. Dit is voor onze kinderen extra van belang, omdat zij, vanwege hun beperking, slecht overweg kunnen met veranderingen in plannen en de daaraan gekoppelde onzekerheden. We zijn erg blij dat onze kinderen kunnen wonen in een mooie omgeving als Brandevoort. Onze kinderen hebben dezelfde wensen en dromen als alle andere kinderen en jongvolwassenen. We gaan ervan uit dat ze hier hun wensen en dromen kunnen laten uitkomen.”

Afdrukken