Waarom dit initiatief?

Mensen met een ASS diagnose en een normaal verstandelijk niveau lijken vaak normaal te kunnen functioneren. Maar op verschillende gebieden hebben zij wel degelijk begeleiding en ondersteuning nodig. De hulpvraag is vaak gericht op de organisatie van alledaagse zaken zoals:

Hun beperking zorgt er ook voor dat zij moeite hebben met het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Door gezamenlijk te gaan wonen is de sociale omgeving minder bedreigend en kan vereenzaming worden voorkomen.

Afdrukken